Yun Fong
1 min readNov 4, 2018

--

照咁睇你仲騰雞過我(我d手腳協調都夠差了),但駕駛學院考係易d的。好似沙田個場連斜路都冇。(雖然有個朋友都考左三次先得,但佢考棍波。我呢種人絕對唔想再應付多支波棍同極力子)

有d人據聞筆試都肥,我覺得真係唔應該畀個牌佢。

--

--

Yun Fong

Book Addicts, Piscean science kid, Asperger School librarian with a blog “Daily Fongyun”, author of 《吹水無邊﹕一個教師的閱讀與教學自白》, former CUSU law draftsman